Betalingsfri i dagplejen

I Kolding kommunes dagpleje er der mulighed for betalingsfri, hvis I selv passer jeres barn i én eller flere dage ved dagplejerens fravær.

Ved behovsåbne perioder og lukkedage gives der ikke betalingsfri. Endvidere heller ikke i hele juli måned, da denne måned i forvejen er betalingsfri.

Dage med behovsåbent i dagpleje og daginstitutioner:
• De 3 hverdage før Påske
• Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
• Dagene mellem jul og nytår (den 31.12. lukkes kl. 12.30)

Grundlovsdag og juleaftensdag lukkes i alle institutioner, og der tilbydes ikke alternativ pasning.

Ved jeres dagplejers planlagte ferie, feriefridage, omsorgsdage, kursus og afspadsering aftales det med dagplejeren, hvorvidt I ønsker at passe jeres barn selv og dermed få betalingsfri eller I ønsker at jeres barn skal i gæstepleje.

Ønske om betalingsfri, skal formidles senest dagen før dagplejers fravær.

Ved sygdom hos dagplejeren vil I blive kontaktet af morgenvagten i forhold til, hvorvidt I ønsker gæstepleje eller selv passer jeres barn.

Hvis I har sagt ja til en gæsteplads og ikke benytter den, gives der ikke betalingsfri.

Ved gæstepleje mere end 14 dage i forbindelse med barselsorlov eller langtidssygemelding vil det være gæsteplejerens fravær, der er udgangspunkt for betalingsfri.

Tilbagebetalingen udgør 1/30 del af månedsbetalingen og fratrækkes opkrævningen for jeres dagplejeplads.

Indberetning af betalingsfri sker efter månedens afslutning og vil blive reguleret i jeres opkrævning 1-2 måneder senere.

Hvis der er betalingsfridage på begge sider af en weekend (fredag og mandag), udbetales der for lørdag og søndag, ellers ikke.

Der kan ikke ydes betalingsfri til forældre som er bosiddende udenfor Kolding kommunes grænser.

Hvis I har spørgsmål vedrørende ovenstående, kan I kontakte dagplejekontoret på 79792823.


Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget
den 22. november 2010