Legestue og arbejdsfællesskaber

Til dagligt færdes børnene i dagplejen i et lille og nært miljø, som giver tryghed og grundlag for at "gå ud og møde verden".

Ca. en gang om ugen mødes børn og dagplejerne i deres legestuegruppe sammen med 2-3 andre dagplejere fra samme basisgruppe.

Formålet med legestue er først og fremmest samværet og aktiviteterne med de andre børn og voksne. Børnene lærer de andre børn og voksne at kende, hvilket bl.a. kan være en fordel, hvis barnet skal i gæstedagpleje ved egen dagplejers fravær.

I legestuegruppen kan der foregå forskellige aktiviteter, som dagplejerne står for.
Det kan være sanglege, udendørslege, små udflugter eller forskellige årstidstraditioner.

 

Du er som forælder, altid velkommen til at deltage i legestue.