2 år og 9 måneders samtale

Dagplejen tilbyder 2,9 års  samtale i forbindelse med barnets overgang fra dagpleje til børnehave.

Samtalen skal være med til, at tydeliggøre barnets kompetencer samt sætte fokus på hvilke indsatsområder, der skal arbejdes på for at styrke og forberede barnet på start i børnehave.

Dagplejens grundsyn er, at børn er forskellige, og at alle børn kan noget på forskellige tidspunkter i barndommen. Det er vigtigt at følge det enkelte barns initiativ og styrke dets selvværd, samt at møde barnet  i nære relationer med respekt og anerkendelse for det barn, det er.