Samarbejde på tværs i kommunen

Dagplejen / dagplejekonsulenterne samarbejder efter behov med

  • Sundhedsplejen
  • Familierådgivningen
  • Pladsanvisningen (BUAF)
  • PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning f.eks. talepædagog og fysioterapeut.<

Derudover samarbejdes der med daginstitutionerne i de enkelte områder.