Legestue

Til dagligt færdes børnene i dagplejen i et lille og nært miljø, som giver tryghed og grundlag for at "gå ud og møde verden".

Ca. en gang om ugen mødes børn og dagplejerne i deres legestuegruppe sammen med 2-3 andre dagplejere fra samme basisgruppe.

Formålet med legestue er først og fremmest samværet og aktiviteterne med de andre børn og voksne.

I legestuerne er der mulighed for, at børnene kan møde andre børn og indgå i et større fællesskab af børn og voksne.

Legestuen er et rart og trygt sted, hvor der tages udgangspunkt i samværet og aktiviteterne med børnene, som har fokus på leg og læring.

Ligeledes giver det også mulighed for at inddele børnene i mindre grupper - alt efter hvad de kan og har behov af behov, så det enkelte barn tilgodeses.

Legestuegruppen udarbejder aktivitetsplaner ud fra temaer i De pædagogiske læreplaner.

Legestuen er et supplement til det enkelte dagplejehjem, hvor børnene bl.a får mulighed for andre aktiviteter, som det enkelte dagplejehjem nødvendigvis ikke kan give.

Legestuen giver forældre og børn mulighed for, at lære de andre dagplejere at kende, hvilket gør det lettere, når det er nødvendigt at gøre brug af gæstedagpleje.

Legestuen er også en god forberedelse for børns overgang far dagpleje til børnehave, og kan derved gøre det lettere for børnene.

 

Dagplejekonsulenter kommer løbende på tilsyn i legestuen.