Dagplejekonsulentens rolle

Dagplejekonsulenterne er  tilknyttet et bestemt geografisk område.

I dagplejen vægter vi det nære og trygge miljø. En stor værdi i dagplejen er, at barnet bliver passet i hjemlige familiære omgivelser, hvor barnet har daglig kontakt med en fast voksen. Det er vigtigt for os, at det enkelte barn føler sig set og mødt i relationen. Vi har en anerkendende tilgang til barnet, hvor der er tid og ro til fordybelse i legen og udvikling af sociale færdigheder.

Dagplejekonsulentens primære opgave er at føre anmeldte og uanmeldte tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen. Det er dagplejekonsulentens opgave at sikre, at dagplejerne udfører et kvalificeret pædagogisk arbejde i forhold til børn og forældre i overensstemmelse med dagplejens målsætning og læreplan. 

Kerneopgaven er at støtte dagplejerne i at sikre det enkelte barn og børnegruppens følelsesmæssige og sociale udvikling, så barnet har en tryg og sikker fornemmelse af sig selv.

 
 
 
 

 


Bilag