Forældresamarbejde

Dagplejekonsulenten deltager i opstartsmødet, som er den første kontakt mellem forældre og dagplejer. Opstartsmødet foregår i dagplejerens hjem. Her formidler dagplejekonsulenten en generel information om det at have barn i dagplejen. Samtidig afstemmes barnets og familiens behov i forhold til dagplejerens tilbud. Dagplejekonsulenten står altid til rådighed ved forældrehenvendelser, samtaler og trivsels og udviklingsforløb i forhold til det enkelte barn.

Der er mulighed for at aftale en 3 måneders samtale med den enkelte dagplejer for at snakke om hverdagen, afstemme forventninger, trivsel osv. Dagplejekonsulenten deltager i 2,9 års samtalen med jer og dagplejeren i forbindelse med overgang fra dagpleje til daginstitution.

Derudover kan den enkelte dagplejekonsulent kontaktes på mobiltelefon eller på mail.
En oversigt over personalet i dagplejen findes på dagplejens hjemmeside