Sprog

Hvor dialogisk læsning, understøttende sprogstrategier og babytegn implementeres blandt dagplejerne og formidles til forældrene gennem aftenmøder.

Socialministeriet har iværksat en storstilet efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke.

Det overordnede formål med sprogpakken er at tilbyde en massiv opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til, at alle børn får bedre sproglige kompetencer, og dels bidrage til at understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering, som trådte i kraft 1. juli 2010.