Kompetencehjulet

Dagplejen har som resten af Kolding Kommunes dagtilbud indført kompetencehjulet som et redskab, der kan identificere børns begyndende vanskeligheder.

Kompetencehjulet er et fagligt værktøj til vurdering af barnets læring ud fra observationer i dagligdagen. 

Materialet bygger på et ressourcesyn med fokus på nærmeste udviklingszone, og er opbygget over de 6 pædagogiske læreplanstemaer:

  • alsidig personlig udvikling
  • sociale kompetencer
  • sproglig udvikling
  • krop og bevægelse
  • natur og naturfænomener
  • kultur, kulturelle udtryksformer og værdier.

Kompetencehjulet udarbejdes af dagplejer og dagplejekonsulent i samarbejde. Med en inkluderende tilgang som værdi, arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i forhold til alle børn i dagplejen.

Læringsmiljøet indrettes, så det understøtter det enkelte barns behov for overskuelighed, genkendelighed, forudsigelighed og struktur.

Med fokus på barnets kompetencer og med udgangspunkt i det barnet kan, tilbyder den voksne barnet udfordringer, der passer til det enkelte barns aktuelle trivsel og udvikling.

Dagplejekonsulenten inddrager udsatte børns forældre i forhold til kompetencehjulet, og i samarbejde tages stilling til eventuel indstilling til eksterne samarbejdspartnere