Kompetenceudviklingsuddannelse

For at skabe et grundlag for bedre identificering af børnenes kompetencer og særlige behov, har alle dagplejere gennemgået en kompetenceudviklingsuddannelse med fokus på observation af børn.

Dagplejerne introduceres til og erfarer, hvordan de gennem et præcist og nøgternt sprog, kan lave præcise beskrivelser af deres observationer på børn. Alle dagplejere har en logbog, hvor de nedskriver deres observationer af det enkelte barn eller deres børnegruppe.

Gennem uddannelsen opnår dagplejerne en viden, som gør det muligt for dem på systematisk vis at observere deres børn. Samtidig understøttes dagplejerne i at handle på det de ser, så der kan gribes ind, hvor der er behov og barnet får hjælp på det rigtige tidspunkt.

Gennem dagplejekonsulenternes tilsyn får dagplejerne deres nye viden i spil ved at få feedback på deres observationer og evne til at indgå i udviklingsstøttende relationer.