Faglighed i dagplejen

Vi ønsker at fremhæve særlige tiltag som er med til at sikre, at vi formår at observere, forebygge og understøtte en sund udvikling for det enkelte barn og dets familie, og herigennem også sikre at en forebyggende og tidlig indsats iværksættes for udsatte børn og børn med særlige behov.

Tiltagene er som følger:

 

  • Kompetenceuddannelse
  • Kompetencehjulet
  • Marte Meo
  • Sprog