Gæstepasning

I Kolding Kommunale Dagpleje har vi etableret et korps af gæstedagplejere og gæstehuse/gæstefunktioner fordelt i hele Kolding Kommune.

Dette gæsteplejesystem er etableret for at opkvalificere gæsteplejeordningen, så det i højere grad er muligt at placere barnet på samme gæsteplads ved egen dagplejers fravær og for at flere børn fra samme dagplejer oftere kan være samme sted i gæstedagpleje.

Gæstedagplejerne og de ansatte i gæstehusene er bevidste om, at møde det enkelte barn anerkendende og nysgerrigt, så barnet i relationen til den voksne føler sig set og forstået. Den voksens måde at møde barnet på er afgørende for barnets tryghed.

Gæstedagplejeren er særligt opmærksom på at følge barnets initiativ og lyst - at få en fornemmelse for, hvordan et fremmed barn plejer og forventer at tingene gøres. Gæstedagplejeren er åben og undersøgende for at imødekomme barnets ønsker og behov.

Når barnet møder en åben, fleksibel og anerkendende gæstedagplejer, kan opholdet i gæstedagpleje blive en god oplevelse for barnet og familien.

Det er vores ønske, at gæstedagplejeordningen kan give barnet en tryg og positiv variation i hverdagen.

Hvis din dagplejer bliver fraværende
Hvis din faste dagplejer bliver fraværende, kan du vælge selv at sørge for pasning af dit barn og dermed få betalingsfri (ikke muligt mere efter 1. september 2019), eller du kan få tilbudt en gæstedagplejer/gæstehus/gæstefunktion.

Gæstedagplejen tilbydes efter følgende principper:

  1. Dit barn forsøges placeret hos områdets gæstedagplejer
  2. Dit barn førsøges placeret hos en dagplejer fra basisgruppen
  3. Dit barn forsøge placeret et alternativt sted i området
  4. Dit barn placeres en hvilken som helst plads i kommunen

Gæstedagpleje under ferielukning 
Når dagplejen holder ferielukket, vil det fremover kun være muligt at få tilbudt pasning, hvis man ikke selv har mulighed for at finde en anden pasningsløsning. 
Man kan dog ikke forvente, at få en gæsteplads i eget nærområde.

 

Gæstefunktion Bramdrupdam

Julievænget 80 A, 6000 Kolding

24 59 29 10

Gæstehuset Dr. Dorothea

Dyrehavevej 108, 6000 Kolding

24 84 77 75

Gæstehuset Dyrehaven

Dyrehavevej 108 , 6000 Kolding

24 46 41 60

Gæstefunktion Lunderskov

Skolevej 32, 6640 Lunderskov

20 16 87 68