Tidlig indsats i dagplejen

Udsatte børn skal hjælpes ved tidlig indsats. Der skal fokuseres på en indsats allerede i pasningstilbud for de helt små børn herunder dagplejen.

Definition af udsathed handler ikke om, hvad børnene ikke har, men om hvad de ikke får.

Ca. 75 % af Kolding Kommunes 0-3 årige passes i dagplejen, og derfor skal dagplejen have et særligt fokus på tidlig indsats, så vi gennem forebyggelse kan stoppe en uheldig udvikling for de udsatte børn og forhindre at deres problemer når at vokse sig store. Personalet i dagplejen skal derfor arbejde på at blive bedre til at identificere børn allerede fra det tidspunkt, hvor de har begyndende vanskeligheder - dvs. inden barnets problemer er så åbenlyse, at der ikke er tvivl om, at barnet har brug for hjælp.

For at understøtte udsatte børn skal de voksne, som børnene omgiver sig med, være klædt på til opgaven, så de både ser de signaler børnene sender og samtidig formår at handle på dem.

Vi ønsker at fremhæve særlige tiltag som er med til at sikre, at vi formår at observere, forebygge og understøtte en sund udvikling for det enkelte barn og dets familie, og herigennem også sikre at en forebyggende og tidlig indsats iværksættes for udsatte børn og børn med særlige behov.

Tiltagene er som følger:

•      Kompetenceuddannelse
•       Kompetencehjulet
•       Temadagplejere (udfaset)
•       Sprogpakken
•       Dobbeltpladser
•       Teamorganisering
•       Marte Meo
•       De utrolige år
•       Mini-dagplejen

Vi vil kort uddybe hvert tiltag og senere særligt uddybe Marte Meo, De utrolige år og Minidagplejen, - idet det er disse 3 indsatser, som giver dagplejen helt særlige muligheder for tidlig indsats og inklusion