Pædagogiske læreplan 2018

Den pædagogiske læreplan for dagplejen er udarbejdet ud fra Kolding Kommunes overordnede rammeplan for arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagtilbud.

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet til dagplejens målgruppe, som er børn i alderen 0-3 år. Med fokus på børnemiljøet, vil vi i dagplejen fremme børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring ved at integrere børnemiljøet i den pædagogiske læreplan, og i højere grad skabe en forståelse for børnemiljøet som en aktiv læringsressource, der kan inddrages i det pædagogiske arbejde med de 6 læreplanstemaer.

Børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv, og børnenes oplevelser inddrages. Den voksne skal forsøge at se og opleve de forhold som barnet tilbydes set med barnets øjne i forhold til det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø i dagplejen.

Den pædagogiske læreplan er bygget op omkring:

  • Dagplejens værdigrundlag og læringssyn
  • Læringsmål i forhold til de seks læreplanstemaer
  • Dokumentation og evaluering
  • Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Den pædagogiske læreplan er samtidig et arbejdsredskab til inspiration i det daglige professionelle arbejde i relationerne mellem børn og voksne i de enkelte dagplejehjem, i basisgrupperne og i samarbejdet med dagplejekonsulenterne og forældrene.

Dagplejens pædagogiske læreplan er udarbejdet i arbejdsgruppen og efterfølgende behandlet i dagplejekonsulenternes personalegruppe, derefter godkendt i dagplejens MED-udvalg.