Mini-dagplejen er en del af den tidlige indsats i Kolding Kommune

Når en familie står foran en forøgelse, er det som udgangspunkt altid en glædelig begivenhed. Nogle familier må dog sande, at tingene ikke altid forholder sig sådan. Nogle børn fødes ekstremt for tidligt, andre fødes med et større eller mindre handicap, mens andre igen udvikler sig i en retning, som ikke svarer til det forventede.

 

For at imødekomme ovenstående familiers behov for særlig pædagogisk indsats i forhold til pasning af deres barn, blev Mini-dagplejen i 2011 oprettet som et udvidet tilbud i dagplejen.

 

Mini-dagplejen er et tilbud, hvor børn og forældres behov tilgodeses på en måde, som ikke er mulig i en almindelig dagpleje, hvor der er tre andre børn at tage hensyn til. Forældrene i Mini-dagplejen, er allerede på et tidligt tidspunkt i deres forældreskab, blevet mødt af en masse uforudsigelige udfordringer og forhindringer i forhold til barnets særlige behov. Derfor er det vigtigt, at de bliver mødt med forståelse og anerkendelse i forhold til deres barn.

 

Når et barn fødes med og/eller udvikler særlige behov, er en tidlig indsats altafgørende for barnets optimale trivsel og udvikling.